Winnende lotnummers

1e prijs Lotnummer 2610

2e prijs lotnummer 1314

3e prijs lotnummer 0620

4e prijs lotnummer 0073

5e prijs lotnummer 1419

6e prijs lotnummer 1709

Prijzen kunnen afgehaald worden bij:

Guido Lardinois

Mheerderweg 30 Banholt