Enkele punten uit de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering werd op vrijdagavond 17 april 2015 gehouden.

Diverse agendapunten werden behandeld.

Sjef Roijen heeft het financieel jaarverslag over 2014 toegelicht, de kascommissie was lovend over de wijze waarop de boeken in orde waren.

De aftredende bestuursleden werden unaniem herkozen, de nieuwe bestuursleden werden ook unaniem gekozen en met een warm applaus welkom geheten.

Jacques Bendermacher werd benoemd als erelid van Amicitia.