MUZIEK COMMISSIES

Binnen onze vereniging wordt inzake het muzikale beleid en de invulling hiervan gebruikt gemaakt van een tweetal muziekcommissies.

Muziekcommissie Harmonie

Muziekcommissie Klaroenkorps


 

Doel:

De muziekcommissie heeft als doel het muzikaal beleid van de vereniging vorm te geven, te ondersteunen en fungeert als verbindingsschakel tussen het bestuur en het korps.

 Taken muziekcommissie:

Verbindingsschakel tussen het korps en het bestuur voor onder andere:

  • Adviseren, ondersteunen en geeft mede invulling geven aan het muzikale beleid
  • Adviseren, ondersteunen en geeft mede invulling aan de procedure en keuze van een nieuwe dirigent /instructeur.
  • Advisering/ondersteuning inzake aanschaf en onderhoud instrumenten.

 

De commissie vergadert periodiek en maakt van iedere vergadering een besprekingsverslag met hierin de besproken punten, afspraken en een actielijst. Het bestuur ontvangt een afschrift van het besprekingsverslag.

Geeft het korps periodiek een terugkoppeling ten aanzien van de invulling van de taken.