ARCHIEF AMICITIA

Onze vereniging heeft een zeer lange historie en alle feiten, gebeurtenissen worden door onze archivaris opgeslagen in een digitaal archief.

In 1995 bij het 100 jarig bestaan van onze vereniging is een boek samengesteld en uitgegeven onder de titel: ‘Amicitia Banholt 100 jaar onderweg’. Dit boek geeft een weerspiegeling van de historie van onze vereniging over de eerste 100 jaar. Sjef Hutschemakers heeft het boek voorzien van prachtige tekeningen.

Mocht u meer willen weten over de geschiedenis van onze vereniging dan kunt u altijd contact opnemen met onze archivaris al dan niet via het secretariaat.

Archivaris:

Jean Roijen