Privacy policy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Harmonie en Klaroenkorps Amicitia een privacy policy vastgesteld. In deze policy staat vermeld op welke wijze Amicitia omgaat met persoonsgegevens.

klik hieronder voor de privacy policy

Logo Amicitia

Privacy Policy 6 april 2018