Leerlingenopleiding AMV

De werkgroep leerlingenopleiding bestaat uit drie leden.

Ruud Dodemont

Jos Bendermacher

Romy Waber

 

Leerlingen Opleiding

Met ingang van januari 2008 heeft het bestuur van Amicitia de coördinatie van de leerlingenopleiding in handen gegeven van een aparte werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit Jos Bendermacher, Ruud Dodemont en (vacature). Marc Houben heeft vanaf 2008 deel uitgemaakt van de werkgroep, maar heeft in 2015 aangegeven het stokje over te willen dragen. Romy Waber heeft zich beschikbaar gesteld en maakt vanaf juni 2015 deel uit van de werkgroep.

Dit drietal was al sinds januari 2007 actief op het gebied van de theoretische opleiding en coördineert sindsdien de AMV-opleiding Banholt/Mheer. M.i.v. januari 2008 zijn daar de taken betreffende de al musicerende jeugdleden bij gekomen. Eenieder die vragen/opmerkingen/suggesties heeft t.a.v. de leerlingenopleiding dient zich dan ook te wenden tot deze commissie en niet rechtstreeks tot het harmoniebestuur. Het spreekt immers voor zich dat de commissie op haar beurt wel verantwoording aflegt en overleg voert met het bestuur. De werkgroep functioneert als eenheid, maar binnen de werkgroep is eenieder wel aanspreekpunt (contactpersoon voor zowel docenten,ouders en leerlingen) op een bepaald gebied:

AMV-opleiding: Jos Bendermacher tel. 043-4572677

Slagwerk en klaroenblazers: Ruud Dodemont tel. 043-4574647

Hout- en koperblazers Harmonie: Ruud Dodemont

Mocht u de gewenste contactpersoon niet kunnen bereiken en is er sprake van ” een dringende zaak” , dan kunt u contact opnemen met een ander lid van de commissie.

AMV-opleiding

Om springlevend te kunnen blijven hebben de harmonieën van Banholt en Mheer nieuwe jeugdige leden nodig en daarom hebben de verenigingen, op initiatief van Amicitia, in 2007 besloten om samen de lessen Algemene Muzikale vorming (ook wel de theoretische opleiding genoemd) te gaan verzorgen op de Basisschool St. Joseph te Mheer/Banholt.

Iedereen vanaf groep 4 van de basisschool kan starten met de opleiding

De les wordt wekelijks gegeven door een professionele docent, die wij hebben gevonden in de persoon van Ellen Giebels uit Horn. In de les wordt niet alleen gewerkt aan notenleer, maar wordt de blokfluit gebruikt om het geleerde ook al meteen in de praktijk te brengen en motorische vaardigheden voor het bespelen van een instrument al te ontwikkelen. Daarnaast wordt er in de lessen al uitleg over alle instrumenten gegeven, komen muzikanten van de harmonie erover vertellen en een stukje muziek maken en kunnen de kinderen zo letterlijk en figuurlijk al eens aan het instrumentarium proeven

De lessen vinden iedere maandag van 15.15u tot 16.00u plaats in een klaslokaal van de school. Verder worden door Amicitia leuke activiteiten georganiseerd, zodat de nieuwe leden zich snel thuis gaan voelen bij de vereniging.

Instrumentale les

Aan het eind van het eerste jaar wordt er samen met de muziekleraar in goed overleg een instrument gekozen, rekening houdende met ieders eigen mogelijkheden en ook de behoefte in de vereniging. Vanaf dan kunnen de jeugdige leden echt zelf muziek gaan maken. Deze lessen vinden wekelijks plaats in de eigen harmoniezaal en een professionele docent, gespecialiseerd in het gekozen instrument, verzorgt deze lessen. In de lessen leren kinderen toonladders, etudes en mooie solo’s spelen en jaarlijks kunnen zij hun muzikale vorderingen tijdens het solistenconcours van de eigen harmonie aan een groter publiek tonen. Voordat jeugdige leden uiteindelijk bij de grote harmonie of het klaroenkorps komen, musiceren ze samen met leeftijdsgenootjes in het jeugdorkest van Amicitia.

Ter overweging……

Muziek maken is een mooie hobby, die je je hele leven zowel alleen als in groepsverband kunt blijven beoefenen. Samen muziek maken is leuk, je leert nieuwe mensen kennen en vaak ontstaan via de verenigingen hechte vriendschappen. Van muziek maken word je vrolijk, je kunt er lekker van ontspannen. Actieve kinderen worden er vaak rustig van. Passieve kinderen kruipen vaak uit hun schulp. Naast het plezier in muziek, heeft het een aardig neveneffect: muziek stimuleert de intellectuele en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat is aangetoond door de Berlijnse professor Bastian. Sociale vaardigheden worden getraind, het concentreren, het doorzettingsvermogen en de zelfstandigheid bevordert en de intelligentie geprikkeld. Maar muziek…… is geen wondermiddel! Mooie muziek maken vraagt uiteraard wel inzet en geduld van de muzikant. Het betekent niet alleen samen op de repetitie en uitvoering het beste beentje voor zetten, maar ook thuis regelmatig repeteren en trouw de muziekles volgen. Het allerbelangrijkste is het plezier en daaraan willen we in de lessen veel aandacht schenken, want:

Blaasmuziek is Cool

 

Geslaagde Muziekexamens Amicitia Banholt

Met ingang van lesjaar 2014-2015 neemt onze vereniging weer officiële HAFA- examens af.

Drie zaterdagen op rij traden maar liefst 15 leerlingen/muzikanten aan voor hun Hafa-A of Hafa-B examen. Op zaterdag 27 juni werd door klarinettist Aron van Solingen het spits afgebeten.

Vervolgens was het de beurt aan Levi van Solingen (altsax), Emy Bendermacher (klarinet), Yvonne Lemlijn (altsax), Lotte Bours (klarinet), Fleur Bendermacher (klarinet). Last but not least op deze eerste zaterdag sloot slagwerker Guy Lardinois de rij.

De resultaten mocht er zijn: allen slaagden zij met mooie cijfers voor hun A- of B examen. Aron en Yvonne kregen zelfs toegang tot het harmonieorkest met hun vertoonde spel. De examencommissie, bestaande uit harmoniedirigent Loek Paulissen, jeugdorkestdirigent Marc Houben en de docent van de leerling beoordeelden alle muzikanten op de onderdelen

 1. Toonladders en drieklanken
 2. Prima Vista ritmisch
 3. Prima Vista melodisch
 4. Een voor- en naspeeldictee
 5. Toon- en klankkwaliteit
 6. Zuiverheid
 7. Articulatie en frasering
 8. Dynamiek
 9. Speeltechniek
 10. Ritmische vaardigheid
 11. Samenspel (middels spelen duet met docent)
 12. Algemene muzikaliteit

Levi, Emy en Fleur wisten op deze eerste dag zelfs met lof (eindcijfer 9) te slagen voor hun examen.

Op zaterdag 4 juli waren de fluitisten van juf Ellen aan de beurt. Karina Brouwers en Britt Mackus slaagden beide voor het A-examen, hetgeen Britt een plekje in het jeugdorkest naast Karina oplevert.

Seth van Solingen mag door het behalen van het B-examen een plek innemen in de fluitsectie van ons harmonieorkest. Onze harmoniefluitistes Fenna Weertz en Simone Mingels maakten indruk met mooie uitvoeringen voor hun B-examen en we zien hen dan ook in de toekomst graag het C-examen doen (hetgeen natuurlijk geldt voor alle B-diplomakandidaten).

Drie trompettisten sloten op 11 juli in “’t Patronaat” de examenrij.

Glenn Lardinois wist, ondanks de handicap van de beugel, goed te laten horen dat hij veel in z’n mars heeft en dus behaalde hij overtuigend zijn B-examen. Sven Bendermacher liet in zijn A-examen horen in de voetsporen van vader Frank te willen treden en Ruud Lemlijn wist met met name gevoel voor muzikaliteit in algemene zin een plek in de trompetsectie van het harmonieorkest te veroveren.

De examencommissie, onder voorzitterschap van Loek Paulissen, feliciteert alle leerlingen nogmaals met hun fraaie uitvoeringen en behaalde diploma’s. Samen met opleidingscommissie en bestuur spreken zij de hoop uit dat er in 2015-2016 gestaag verder wordt gebouwd aan eenieders muzikale kwaliteiten. Voor ons is duidelijk; Banholt got talent! We zijn ervan overtuigd dat volgend jaar in de nieuwe examenronde wederom te mogen constateren. Dank tot slot aan alle docenten voor de begeleiding in het afgelopen jaar en tijdens het examen.

Met muzikale groet namens examencommissie, bestuur en opleidingscommissie,

Marc Houben