27e Hei Op Feesten

De jaarlijkse Hei Op Feesten op zaterdag 25, zondag 26 en zaterdag 2 Mei zijn ook dit jaar zeer succesvol geweest. Ons steuncomité had weer ontzettend zijn best gedaan om een goed programma voor de bezoekers samen te stellen. Kosten…

READ MORE

Algemene ledenvergadering Amicitia

Enkele punten uit de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering werd op vrijdagavond 17 april 2015 gehouden. Diverse agendapunten werden behandeld. Sjef Roijen heeft het financieel jaarverslag over 2014 toegelicht, de kascommissie was lovend over de wijze waarop de boeken in…

READ MORE

Voorjaarsconcert “Speciali Amicitia”

  Voorjaarsconcert Kon. Erk. Harmonie Amicitia Banholt: “Speciali Amicitia” Op zondag 12 april werd om 19.00u in harmoniezaal “Amicitia” in Banholt een zeer bijzonder voorjaarsconcert georganiseerd. Onder de titel “Speciali Amicitia” huldigde de Koninklijk Erkende Harmonie Amicitia Banholt tijdens dit concert…

READ MORE