JEUGDORKEST MHERIMBA

Banholt-Mheer

Opgericht in 2012

Logo Mherimba
Logo Mherimba

 

E-mail adres Mherimba: mherimba@gmail.com

Doelstelling Jeugdorkest

Belangrijkste doel van het jeugdorkest was én is: Jeugdige muzikanten al op jonge leeftijd samen muziek laten maken om zo het plezier te vergroten en om de overstap naar het grote korps te verkleinen. Het jeugdorkest vormt dus een belangrijke stap in de ontwikkeling van een jonge muzikant. Een jeugdige muzikant volgt de eerste jaren theorielessen en individuele lessen op het gekozen instrument. Als de docent van mening is dat zijn leerling er rijp voor is, gaat hij, naast zijn individuele lessen, meespelen in de jeugdharmonie. Daar leert hij de verschillende facetten van het samen musiceren. In het jeugdorkest spelen ook jeugdige leden mee die al musiceren in het grote harmonieorkest of in het klaroenkorps / drumband.

Historie Jeugdorkest Amicitia

In Banholt werd al begin negentiger jaren van de vorige eeuw door toenmalig opleidingsdocent Huub Maessen jeugdorkest Amicitia opgericht. De oprichter Huub Maessen was jarenlang ook de eerste dirigent van het jeugdorkest. Na het overlijden van Huub Maessen in 1997 nam zijn zoon Ton Maessen de werkzaamheden in Banholt over, wat betreft het jeugdorkest en de koperblazers. In het najaar van 2000 maakte Ton Maessen als bassist de overstap naar het wereldberoemde orkest van André Rieu en nam Marc Houben voor enkele maanden het muzikale roer over, waarna de dirigent van het grote harmonieorkest, Léon Simons, in 2001 de leiding kreeg over het Banholter jeugdorkest. In januari 2004 werd Marc Houben benoemd tot dirigent van Jeugdorkest Amicitia. Naast fraaie en succesvolle concerten in én buiten Banholt door de jaren heen, werd het jeugdorkest Amicitia in 2009 op een lbm-concours voor jeugdorkesten uitgeroepen tot meest veelbelovend jeugdorkest van de Limburgse Muziekbond. Een absoluut hoogtepunt in het bijna 30-jarig bestaan. Eind 2009 sloten de jeugdleden van Fanfare sint Franciscus aan bij het jeugdorkest van Amicitia.

Jeugdorkest Mherimba

Begin 2012 besloten de besturen van de harmonieën van Banholt en Mheer en de fanfare van Reijmerstok om op het gebied van de jeugdopleiding wat intensiever te gaan samenwerken. Na enkele constructieve vergaderingen tussen de besturen en de dirigent van jeugdorkest Amicitia, Marc Houben, werd de samenwerking een feit en dat resulteerde in een eerste repetitie van een nieuw jeugdorkest in de harmoniezaal van Banholt in het voorjaar van 2012, o.l.v. dirigent Marc Houben. Spoedig erna werd er een begeleidingscommissie samengesteld welke bestaat uit Sonja Bendermacher en Wendy Bendermacher uit Banholt, Annemiek Berndsen en Leonie Titulaer uit Mheer en Saskia Frijlink uit Reijmerstok. Een prijsvraag onder de leden van de drie verenigingen leverde een nieuwe naam op: Mherimba, waarvan de letters verwijzen naar de dorpen Mheer, Reijmerstok en Banholt.

In juni 2016 beëindigde fanfare St. Franciscus de samenwerking met jeugdorkest Mherimba. Vanaf dat moment spelen de jeugdige muzikanten uit Banholt en Mheer in Mherimba. Het jeugdorkest bestaat momenteel uit circa 35 jeugdige muzikanten, welke tijdens concerten ondersteuning krijgen van enkele volwassen muzikanten die het “zware” koperwerk (bas, euphonium en trombone) voor hun rekening nemen. Wekelijks wordt er gerepeteerd in harmoniezaal Amicitia te Banholt van 18.45u tot 19.45u. Op het programma staan veelal speciaal voor jeugdorkesten gecomponeerde muziekwerken, vaak met een link naar de pop- en filmmuziek. Echter ook marsmuziek en muziekwerken van meer klassieke aard worden door het orkest uitgevoerd. De eerste uitvoeringen vonden in 2012 en 2013 met name plaats tijdens kerkelijke vieringen én in de dorpen Banholt, Mheer en Reijmerstok. 

Muzikale groei over de dorpsgrenzen heen

Het kalenderjaar 2014 is de Mherimbaboeken ingegaan als het jaar waarin voor het eerst werd deelgenomen aan een beoordelingsconcert. Op 11 mei 2014 werd in Heel deelgenomen aan het Euro-Festival, alwaar het orkest een drietal werken liet beoordelen. Voor de uitvoeringen van La vita e bella, King Arthur en The Universal Band Collection werd Mherimba o.l.v. dirigent Marc Houben door de tweehoofdige jury beloond met het predicaat “Goed”. In 2014 werd daarnaast een optreden verzorgd in het Zorgcentrum in Heugem, tijdens het solistenconcours in Banholt, het openluchtconcert te Mheer en de voorspeelavond in Reijmerstok. Na de succesvolle deelname aan het Euro-festival in Heel vormde de deelname aan het concert “Let me entertain you” in Banholt in samenwerking met harmonie Amicitia Banholt én met vocale medewerking van Dyanne Sleijpen opnieuw een hoogtepunt.

Ook in 2015 heeft het jeugdorkest haar muzikale klanken wederom laten horen in Banholt, Mheer en Reijmerstok.

Op 16 april 2016 heeft Mherimba wederom succesvol deelgenomen aan het Euro-Festival in Heel. Na een overtuigend inspeelwerk genaamd “Don Pedro” van de componist Johan Nijs werden de twee beoordeelde werken uitgevoerd. Op het beoordelingsprogramma stond de “Astro Suite” van Eric Swiggers en de compositie “Klezmeriana “ van Jan de Haan. De jurering was in deskundige handen bij Jos van de Braak en René Schrader, beiden gerenommeerde dirigenten in de Blaasmuziekwereld. Na een overtuigend optreden, dat met groot applaus werd beloond door het aanwezige publiek, volgde een half uur later de uitslag.  De orkestleden van Mherimba en haar dirigent Marc Houben werden beloond met het predicaat “goed/zeer goed”.  In de bijbehorende juryrapporten waren o.a. de volgende mooie woorden te lezen: “Fijne orkestklank”, “Zeer verzorgde techniek en prima articulatie”, De muzikale uitdrukking is steeds enthousiast en gedreven”,   ”Men speelt met aandacht voor details”, “Orkest en dirigent zijn beiden zeer betrokken bij het uitstekende samenspel”,

“Zeer geslaagd concert onder leiding van muzikale dirigent”

Op 19 maart 2017 vond in Banholt een zeer geslaagd ‘Pannenkoekenconcert’ waaraan vier jeugdorkesten deelnamen. Het concert stond volledig in het teken van optredens door jeugdorkesten. De begeleiding van Mherimba (Leonie Titulaer, Annemiek Berndsen, Sonja Bendermacher, Wendy Bendermacher en Marc Houben) hadden hun beste organisatorische vermogen naar boven gehaald en een prachtig thema en programma samengesteld. Maar liefst vier jeugdorkesten betraden het podium in Banholt.

  • jeugdfanfare uit Sint Joost onder leiding van dirigente Evelyn Dirix
  • jeugdorkest uit Slenaken/Reijmerstok onder leiding van dirigent Dion Kowalski
  • jeugdorkest uit Walram onder leiding van dirigente Evelyn Dirix
  • jeugdorkest Mherimba onder leiding van Marc Houben

Het muzikaal programma werd afsloten door een gezamenlijk optreden door alle jeugdorkesten onder de deskundige leiding van Marc Houben.

Dirigent Jeugdorkest Mherimba

Sinds de oprichting van Mherimba in 2012 staat het jeugdorkest onder leiding van Marc Houben (1979), welke daarvoor al sinds januari 2004 de muzikale leiding had over het jeugdorkest van Harmonie Amicitia Banholt. Marc Houben kreeg theorieles en trompetles van Hu13000199_910804885695735_3231713071565324331ub Maessen en speelde vanaf de oprichting zelf ook enkele jaren in het jeugdorkest van Amicitia Banholt. In 1989 trad hij toe tot het harmonieorkest. Na het overlijden van muziekdocent Maessen stapte Marc over op euphonium, het instrument dat zijn leraar zelf al die jaren had bespeeld in de Banholter harmonie. Marc volgde euphoniumlessen bij Ton Maessen en sedert 1997 bespeelde hij in de harmonie van Banholt de tuba. Begin 2017 heeft hij de overstap gemaakt naar hoorn.

Sedert mei 2000 is Marc eveneens  onderdirigent van Harmonie Amicitia. In het dagelijkse leven is Marc actief in het onderwijs en momenteel werkzaam als directeur op een Maastrichtse Basisschool.

Contactgegevens begeleiders Jeugdorkest Mherimba

  • Valerie Flamand (Banholt): 043 457 26 41
  • Annemiek Berndsen (Mheer): 043 458 49 34
  • Leonie Titulaer (Mheer): 043 457 17 69