STEUNCOMITÉ

Het tegenwoordige steuncomité is opgericht in begin van de jaren ’80, toen het 25-jarig bestaan van de harmoniezaal en vervolgens het 90-jarig bestaan van Harmonie Amicitia werd gevierd.

In 2004 is het steuncomité een officiële stichting geworden en bestaat uit een groep enthousiaste mensen, die overtuigd zijn van het belang van de vereniging voor de gemeenschap.
Zij hebben zich als doel gesteld om activiteiten te organiseren van waaruit men Harmonie en Klaroenkorps Amicitia op financieel en materieel gebied kan ondersteunen. Verder verlenen ze hand- en spandiensten bij diverse verenigingsactiviteiten.

Jaarlijks terugkerende activiteiten die door het steuncomité georganiseerd worden zijn o.a. een loterij t.b.v. de leerlingenopleiding, de St. Gerlachus wandeltocht, zomeravondconcert en de Hei Op Feesten.

Het steuncomité bestaat momenteel uit de volgende personen:

Bestuur

 • Nicky Tossings (voorzitter)
 • John Gerekens (secretaris)
 • Guido Lardinois (penningmeester)

Leden:

 • Aliny Krauth
 • Christion Scheepers
 • Fernand Tielens
 • Frank Custers
 • Hans Troisfontaine
 • Jef van den Houdt
 • Ludi Hambeukers
 • Marly Roijen
 • Pierre Roijen
 • Raymond Bastings
 • Raymond Flamand
 • Raymond Pitti
 • Thijs Munnix
 • Tom Reumers
 • Wichard van Engelshoven