Op zondag 8 mei was het op de Hei-op feesten letterlijk feest in de loods van Loonbedrijf Van den Houdt. Er werd gestart met een H.Mis. Daarna was er een dorpsbrunch, vervolgens de huldiging van de jubilarissen, de mace werd overgedragen en tot slot werd er gefeest met de band Funcky D.

Kapelaan Dassen

De prachtige H.Mis werd voorgegaan door kapelaan Dassen. In de preek ging kapelaan Dassen in op het wel en wee van de herder op de heide (hoe toepasselijk we waren letterlijk ‘Op de hei’). De H.Mis werd opgeluisterd door Harmonie en Klaroenkorps onder leiding van Marc Houben en Michel Smeets. Tevens zorgde zangkoor Avanti voor toepasselijke zang.

Na afloop van de H.Mis was het tijd voor de drukbezochte dorpsbrunch die werd verzorgd door de slagerij Nuyts uit Noorbeek.

Om circa 13.15 uur werd gestart met de huldiging van de vele jubilarissen van de vereniging. In de afgelopen drie jaren passeerden trouwe leden van de harmonie en klaroenkorps de grens van hun 15, 25, 40, 60 en zelfs 70 jarig lidmaatschap bij de Bond van Limburgse Muziekgezelschappen (LBM) of Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT). Een zeer bijzondere prestatie en mijlpaal. Er waren maar liefst 19 LBM of LBT jubilarissen die werden gehuldigd. Maar dit waren niet de enige leden die een bloemetjes ontvingen voor hun trouwe lidmaatschap van onze vereniging.

Martin Roijen ontvangt zijn insigne van Guus Horssels

LBT jubilarissen:

15 jaar:

 • Dennis Roijen (snare-drum)
 • Brian Hendrikx (snare-drum)
 • Maico Flamand (overslagtrom)
 • Marieke Deckers (vlag)

25 jaar:

 • Saskia Bendermacher-Lennarts (vlag)
 • Vivian Dodemont-Lacroix (vlag)

40 jaar:

Sjef Tielens 60 jaar muzikant bij Amicitia
 • Stefan Tielens (klaroen)
 • Robert Bours (basklaroen)
 • Peter Clairbois (snare-drum)

50 jaar:

 • Martin Roijen (basklaroen)
 • John Munnix (tambour-maître en snare-drum)

LBM jubilarissen:

15 jaar:

 • Sabrina Roijen (piccolo)
 • Christel van den Houdt (dwarsfluit)

25 jaar: Mandy Weusten-Stollman (basklarinet)

Fons Bendermacher 70 jaar muzikant bij Amicitia ontvangt van Stefan Prevoo zijn insigne

40 jaar:

 • Jean-Louis Bours (trombone)
 • Ronald Bendermacher (euphonium)

50 jaar: Math Simonis (bastrombone)

60 jaar: Jef Tielens (trompet)

70 jaar: Alfons Bendermacher (saxofoon tenor)

Bovenstaande 19 jubilarissen zijn goed voor maar liefst 645 jaar lidmaatschap van de LBM en LBT samen.

Wendy Roijen-Zegers werd als eerste in de bloemetjes gezet. Wendy, partner van Roland, speelt al meer dan 15 jaar bij onze harmonie. Ze viert volgend jaar haar 25 jarig jubileum bij de LBM.

LBM en LBT jubilarissen Amicitia (Brian Hendriks en Stefan Tielens staan niet op deze foto)

De huldiging van de LBM en LBT jubilarissen werd geopend door voorzitter Willy Bours in aanwezigheid van Guus Horssels (LBT) en Stefan Prevoo (LBM). Iedere jubilaris werd toepasselijk toegesproken en daarna werden de insignes door de vertegenwoordigers van de bonden opgespeld. Tevens ontvingen alle jubilarissen een oorkonde, een bloemetje en een passende enveloppe met consumptiebonnen.

Horrie Schwanen en jubilaris Stefan Tielens

Door omstandigheden kon Stefan Tielens helaas niet bij de huldiging van de jubilarissen aanwezig zijn. Dit werd op maandag 9 mei tijdens de repetitie van het klaroenkorps ingehaald en werd Stefan alsnog in de bloemetjes gezet en gefeliciteerd met zijn 40 jarig lidmaatschap van de LBT.

Na de huldiging van de muzikanten werd het steuncomite van harte bedankt voor de enorme steun die dit comite aan onze vereniging geeft en met name natuurlijk ook de Familie van den Houdt waar we ieder jaar de Hei-op feesten mogen organiseren. Ook binnen het steuncomite zijn er meerdere leden die al vele jaren lid zijn van het steuncomite. Ook zij werden bedankt met een attentie.

 • Ludi Hambeukers 40 jaar
 • Guido Lardinois 30 jaar
 • Nicky Tossings 15 jaar
 • Raymond Bastings 15 jaar
 • Joep Braam 10 jaar.
Overdracht mace

Tot slot vond na afloop van de huldiging ook nog de overdracht plaats van de mace (stok van de tambour-maitre). Onder luid applaus van de aanwezigen werd de mace door voormalig tambour-maitre John Munnix aan zijn opvolger Roger Munnix overgedragen.

Roger ontzettend veel succes!

Vervolgens werden alle jubilarissen door het talrijk aanwezige publiek persoonlijk gefeliciteerd hun jubileum.

Na afloop van de huldiging van alle jubilarissen werd er nog lang gefeest met band Funcky D. Een zeer geslaagde middag onder dankzegging van alle aanwezigen.

Feestvieren met van rechts naar links jubilarissen Wendy, Sabrina en Mandy
Feesten na afloop van de receptie met Funcky D