In het weekend van 23 mei ’15 was het weer traditioneel St. Gerlachusden halen, ‘Broonk’ en Pinksterkermis (het kan niet op!).

De Jonkheid van Tebannet had weer alle zaken piekfijn gereJonkheid Banholtgeld. Op zaterdag werd de 135e St. Gerlachusden gehaald met maar liefst 29 paarden. De getrouwden zorgden dat de den weer kaarsrecht naast de kerk overeind werd gezet. Op naar Pinksterzondag.

Onze vereniging heeft tijdens de ‘Broonk’ en Kermis prachtig acte de présence gegeven.

Een bijna voltallige Harmonie en Klaroenkorps nam deel aan de ‘Broonk’ op 24 mei. De bestuursleden stonden er in de nieuwe pakken prachtig op. Ere-leden, dirigent inclusief Wiel Roijen waren present. Er was ook voor water gezorgd om in ieder geval de nadorst van het den halen te lessen.

Om 10.00 uur stipt onder een zonnetje werd de processie gestart (bijna traditioneel) met processiemars La St.-Hubert (Marche de procession avec clairons et tambours) van Louis Gasia. Harmonie en Klaroenkorps gezamenlijk musicerend onderweg naar Terhorst. Daarna verder onderweg afwisselend musicerend door Harmonie en Klaroenkorps met wederom de (traditioneel) tempowisselingen.

In Terhorst bij ’t Kapelke (Heiligenhüske) aangekomen werd het Tantum Ergo gezamenlijk met Zangkoor Avanti ten gehore gebracht. Na alle verdere zaken werd de processie vervolgd richting Tebannet naar de Mheerderweg om bij de Fam. Schrijnemakers bij ’t tweede Heiligenhüske te stoppen. Alle leden ontvingen een flesje water van dames die hiermee gereed stonden en deze uitdeelden (waarvoor dank). Alle plichtplegingen werden gedaan, de weg werd vervolgd via de Pastoor Engelenstraat naar ‘Oonder in gen durrep’. Hier werd bij het derde Heiligenhüske gestopt. Nadat Zangkoor, Harmonie, Meneer Pastoor, de Joonkheid en anderen alle zaken hadden gedaan die moesten worden worden gedaan werd de processie vervolgd naar de Lourdesgrot. Hier werd gezamenlijk ‘Aan u oh koning der eeuwen’ gespeeld waarna onze vereniging voorop ging naar de kerk waar de ‘broonk’ werd afgesloten.

Alle leden van de vereniging werden op een consumptie getrakteerd door Harmonie en door Cafe d’r Boemeler.

Het bestuur ging traditioneel inclusief dirigent en ere-leden voor een kleine afdronk naar de pastorie waar Meneer Pastoor Rene Graat trakteerde. Het duurde voor vele leden nog lang voordat de dorst geheel was gelest.

Op Pinkstermaandag speelde de harmonie om 10.45 uur enkele marsen voor de H. Mis. In eerste instantie onder enkele regendruppels, maar de tent voor het café bood beschutting.IMG_1619Wederom een goede opkomst  zorgde voor goede muziek en stemming, na de mis werden werden (traditioneel) marsen gespeeld en de cafés bezocht. Vanaf 13.30 uur was het orkest Zugabe present dat verder voor muziek zorgde. Wederom tot in de late uurtjes voordat de dorst voor sommigen geheel was gelest.

Op dinsdag startte het programma voor onze vereniging om 18.00 uur bij Café d’r Boelemer. Na het (traditioneel) Limburgs kwartiertje werd begonnen aan de rondgang door Tebannet. Eerste stopplaats bij de Fam. Roijen (nieuwe bewoners in het huis van Marie-Louise en Ben Defauwes) die onze vereniging trakteerden op een consumptie. Vervolgens met Jonkheid, grote en kleine kinderen, volgers, etc. in Reij naar ‘der Berrig’ waar bij Harrie en Mien Bendermacher een consumptie werd genoten. Kort bedankwoord door de voorzitter waarna de weg werd vervolgd naar ‘de Hei’. Stoppen bij de Fam. van den Houdt, een consumptie nuttigen, dankwoord door de voorzitter. Hierin werden nadrukkelijk ook de Hei-op feesten genoemd en het gebruik van de landerijen.

Verder op weg naar Pastoor Engelenstraat bij Edmond en Gemma van den Hove. De jeugd komt hier ieder jaar graag omdat er ijs is. Voor de grote kinderen bier en jonge klare! Fris was er ook.

IMG_1630
Dit doet ie normaal nooit!

 

Vervolgens via St. Gerlachusstraat en Pastoor Penderstraat richting Mheerderweg. De laatste stop bij Brigitte en Guido Lardinois. Ook hier smaakte het bier goed, fris was prima en andere zaken. Goed geregeld.

Tot slot op weg naar de kerk waar de rondgang werd afgesloten door het spelen van diverse Reij marsen.

Jonkheid voorop, kinderen en anderen mee. Omstreeks 21.30 uur werd de Reij afgesloten en werd de kermis in café voortgezet.

Het bestuur dankt alle leden voor de zeer goede opkomst en presentatie, ‘gruutsch’ is het woord dat hierbij past.

Natuurlijk ook dank aan al degenen die hebben bijgedragen op welke wijze dan ook tot het welslagen van de kermis.