𝐈𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐒𝐚𝐦 𝐞𝐫𝐞π₯𝐒𝐝 π‰πžπŸ 𝐖𝐒π₯π₯𝐞𝐦𝐬

Afgelopen week stond op onze facebookpagina nog een artikel over onze 4 drapeaus. We laten met droefheid weten dat ons erelid Jef Willems, vele decennia onze drapeaudrager, is overleden. Jef werd in 1960 lid van Amicitia als drapeaudrager. Hij droeg destijds nog de eerste drapeau uit 1895, maar in 1962 kreeg hij een nieuw donkergroen vaandel in handen. In 1979 werd hij ook de drager van het rode vaandel. Jef droeg het vaandel met trots en was zo, lopend, tussen klaroenkorps en harmonie een beeldbepaler tijdens met name ontelbaar veel straatoptredens in en buiten Banholt. De liefde voor Amicitia gaf hij door aan zijn zonen die allebei lid zijn geweest van onze vereniging en ook aan dochter Bianca die al zeer vele jaren de klarinet bespeelt in het jeugdorkest. Op wens van de familie vindt de uitvaart in stilte plaats. Wij zeggen Jef dank voor zijn trouw en inzet gedurende tientallen jaren en danken hem voor zijn Amicitia.

De hele vereniging wenst de familie Willems veel sterkte in deze moeilijke tijd.