125-jarig jubileum Koninklijk Erkende Harmonie Amicitia Banholt

Banner jubileum

 

Het jaar 2018 is een bijzonder jaar voor de Koninklijk Erkende Harmonie Amicitia Banholt. Het Banholter muziekgezelschap viert namelijk op zondag 22 april en zaterdag 24 november 2018 een bijzonder jubileum; het 125-jarig bestaan. Exact 23 jaar na de viering van het 100-jarig bestaan in 1995 viert Banholt opnieuw feest voor haar 125-jarige harmonie. Drieëntwintig jaar na het eeuwfeest 125 jaar bestaan? Hoe is dat mogelijk? Een terechte vraag. In de aanloop naar het 100-jarig bestaan van de harmonie in 1995 werd door de auteurs van het boek “Amicitia Banholt, 100 jaar onderweg” ontdekt dat de harmonie eigenlijk al in november 1893 is opgericht. In een krantenartikel van 10 november 1893 wordt melding gemaakt van de oprichtingvergadering. Voor 1893 werd er overigens in Banholt ook al volop gemusiceerd, want de Harmonie St. Cecilia uit Mheer telde veel Banholter muzikanten. De eigen opgerichte Banholter harmonie zorgde voor een forse aderlating voor het ledenbestand van de Mheerder harmonie en de Banholter harmonie kende bovendien een succesvolle start. Op het Grande Festival International in Eijsden op 8 juli 1894 werd door de jonge harmonie immers al meteen een prijs in de wacht gesleept en gaven zij enkele oudere muziekverenigingen het muzikale nakijken. Tot voor kort heeft men 1895 in Banholt als oprichtingsjaar voor de harmonie gehanteerd. Dat was immers het jaartal dat prijkte op de eerste drapeau die in 1895 werd aangekocht. In dat jaar kocht men een vaandel dat eigenlijk bestemd was voor het muziekgezelschap van Rimburg, maar dat door een ambtenaar in beslag was genomen. Dit vaandel is goed bewaard gebleven en heeft een prominente plek in de Banholter harmoniezaal. De laatste jaren is, op initiatief van enkele muzikanten, regelmatig ervoor gepleit om de historische fout m.b.t. het oprichtingsjaar, recht te zetten en het oprichtingsjaar aan te passen aan de daadwerkelijke historie. De roep om aanpassing van het oprichtingsjaar werd in de algemene ledenvergadering van 2017 gehonoreerd en dat betekent dat Banholt met recht en trots dit jaar het 125-jarig jubileum van haar harmonie gaat vieren.

In haar 125-jarig bestaan heeft de harmonie, zoals elke vereniging, ups-and-downs gekend. De harmonie heeft zich in al die jaren ontwikkeld van een eenvoudige dorpsharmonie tot een muziekvereniging die ook op concerten en concoursen op Limburgs-, Nationaal en zelfs Mondiaal niveau haar sporen heeft verdiend. Zo werd het harmonieorkest in al die jaren 3 x Limburgs Kampioen (1966, 1995, 2001) en werd in 1996 de landstitel in de afdeling Uitmuntendheid aan het orkest uitgereikt. In 2001 werd succesvol deelgenomen aan het WMC in Kerkrade, alwaar het korps promotie naar de eerste divisie wist te behalen én een 6e plek in een deelnemersveld van meer dan 30 orkesten. Hare Majesteit de Koningin, Koningin Beatrix,  behaagde het in maart 1995 om de harmonie de Koninklijke Erepenning uit te reiken voor al haar verdiensten. In 1960 werd een drumband, welke al snel overging in klaroenkorps, aan Amicitia toegevoegd en ook dit onderdeel van Amicitia is bekend van diverse succesvolle streetparades, concerten en Limburgse en Nederlandse kampioenstitels en maar liefst 4 WMC-deelnames. Die laatste WMC-deelname in 2017 leverde met 92,03 punten een gouden medaille met onderscheiding op, in de hoogst mogelijke divisie. Amicitia is echter vooral ook van én voor het dorp Banholt en het bijbehorende gehuchtTerhorst. Diverse kerkelijke en wereldlijke feesten worden dan ook met muziek van de harmonie en het klaroenkorps opgeluisterd.

Festival in Eijsden 8 juli 1894

 

Het jubileumfeest wordt in april en november van dit jaar gevierd. Op 22 april vindt ‘Op gen Hei’,  alwaar jaarlijks de Hei-Op feesten worden georganiseerd, een plechtige Jubileummis plaats, met aansluitend dorpslunch, receptie en feestmiddag. Deze locatie is nauw met Amicitia verbonden. Immers worden hier dit jaar voor de dertigste keer de Hei- Op-feesten georganiseerd door het steuncomité van de harmonie en deze locatie is eigendom van de familie van den Houdt, waarvan vader Piet van den Houdt in het midden van de vorige eeuw de voorzittershamer van Amicitia heeft gehanteerd, en vandaag de dag de oudste nog in leven zijnde oud-voorzitter van Amicitia is.

De Heilige Mis, met de Banholter pastoor Graat als voorganger, begint om 11.00u en wordt muzikaal opJubilarissen FUN 11 - kopie (002)-min (1)geluisterd door de jubilerende Harmonie en haar klaroenkorps en Gemengd Zangkoor Avanti uit Banholt. Tijdens deze Heilige Mis zal de nieuwe drapeau, het 4e verenigingsvaandel van Amicitia in de historie en geschonken door beschermvrouwe mevrouw Fien Opreij-Bendermacher, worden gepresenteerd en ingezegend. De nieuwe drapeau vervangt daarmee de drapeau uit 1979, geschonken door de oud-burgemeester (1938-1974) van Mheer en tevens beschermheer van Amicitia, wijlen de heer Jan Beckers. Aansluitend zijn alle inwoners van Banholt en Terhorst uitgenodigd voor een grote dorpslunch. Om 14.00u start de receptie waarvoor iedereen is uitgenodigd. Tijdens de receptie zal de 125-jarige harmonie worden gehuldigd, evenals een 7-tal jubilarissen, te weten Romy Rademakers-Waber (15 jaar lid), Roland Roijen (25 jaar lid), Roger Flamand (25 jaar lid), Peter Munnix (40 jaar lid), Huub Moonen (40 jaar lid) en dirigent Frans Bemelmans (25 jaar lid van de LBM). Bianca Willems wordt gehuldigd omdat ze 25 jaar meespeelt in het jeugdorkest. Na afloop van de receptie is er een gezellige en muzikale feestmiddag voor iedereen, welke wordt opgeluisterd door Funky ‘D.

 

 

 

 

In het najaar van 2018, bijna exact 125 jaar na de oprichtingsvergadering, zal op 24 november het jubileumconcert van Amicitia plaatsvinden. Aan dit concert wordt deelgenomen door het harmonie orkest en het klaroenkorps Amicitia en een nu nog geheim gastoptreden. Daarnaast geeft het Jeugdorkest Mherimba, welk in 2012 is ontstaan vanuit Jeugdorkest Amicitia, doordat muzikanten uit Mheer en later Noorbeek aan het Banholter jeugdorkest werden toegevoegd, acte de presence. Tijdens dit concert zal tevens een tweede boekwerk over de harmonie worden gepresenteerd. Dit boekwerk, waaraan momenteel wordt gewerkt, verhaalt over de periode 1990-2018 en wordt gezien als addendum op het boek “Amicitia Banholt, 100 jaar onderweg.”

Het bestuur en de leden van de 125-jarige Harmonie Amicitia nodigen iedereen van harte uit om de jubileumactiviteiten bij te wonen.

DSC_8347