Banner jubileum

 

De eerste activiteit in het kader van het 125 jarig bestaansfeest van Amicitia was ontzettend geslaagd.  Zondag 22 april 2018 was het niet alleen een prachtige zonnige dag, maar ook een dag waar iedereen die bij de festiviteiten aanwezig was met volle teugen heeft genoten. Onderstaand een beknopte beschrijving van hetgeen er allemaal heeft plaatsgevonden.

Het Hei-op comité en de vele huIMG_1171-minlp hadden in de nacht van zaterdag op zondag de loods waar ‘the 90’s party’ had plaatsgevonden schoongemaakt en daarna alle tafels en banken voor de activiteiten op zondag gereed gezet. Om 9.00 uur ‘s ochtends was weer iedereen present om alle zaken voor te bereiden en verder gereed te maken. De feesthal was door de organisatie sfeervol aangekleed.

 

Om 10.00 uur waren alle muzikanten van harmonie en klaroenkorps aanwezig om hun plek op de bühne in te nemen en te wennen aan de akoestiek in de hal. Ook zangkoor Avanti nam haar plaats in naast bühne.

Om 11.00 uur werd ‘Op gen Hei’ op de landerijen van de familie Van den Houdt gestart met de Heilige Mis ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van onze vereniging. Alle aanwezig bezoekers aan de Heilige Mis, die werd voorgegaan door Pastoor Rene Graat, genoten zichtbaar van de mis en de plechtige opluistering. Het werd een zeer bijzondere mis omdat niet alleen ons harmonieorkest gezamenlijk op de bühne muzikaal aanwezig was met het klaroenkorps, maar ook door de aanwezigheid van zangkoor Avanti.

 

IMG_1203-min

 

Een bijzonder moment betrof de opkomst van het nieuwe drapeaux onder begeleiding van een koperensemble van de harmonie. Onder directie van dirigent Frans Bemelmans werd Giovanni Gabrieli’s Sonata XIII ten gehore gebracht, een kippenvelmomentje!

 

IMG_1196-min

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Heilige Mis werd het nieuwe drapeaux, geschonken door beschermvrouw Mevr. Fien Opreij, door Pastoor Graat ingezegend. Een nieuwe drapeaux in blauw met hierop het verenigingslogo, het oprichtingsjaar 1893 en het wapen van de provincie Limburg geborduurd.

Na de offerande en communie werIMG_1207-mind door de voorzitter een dankwoord uitgesproken aan alle mensen die de Heilige Mis mogelijk hadden gemaakt. Voorts werd het belang van Amicitia voor de dorpsgemeenschap toegelicht en werden de nauwe banden met kerk en gemeenschap van Tebannet en Terhorst aangehaald. Voor de tekst van de  toespraak klik op onderstaande link

Toespraak 125 jarig bestaan tijdens H Mis

Na afloop van de Heilige Mis werd gestart met de dorpslunch aangeboden door Amicitia. Talent verzorgde deze bijzonder goed geslaagde dorpslunch.

 

 

 

IMG_1242-min

Nadat de lunch was afgelopen ging het programma verder met de huldiging van de jubilarissen.

Om 13.30 uur  werd gestart met de receptie. De receptie vond plaats onder leiding van  Fernand Tielens.

Een receptie voor de 125-jarige vereniging, evenals het zevental jubilarissen, Romy Rademakers-Waber (15 jaar lid), Roland Roijen (25 jaar lid), Roger Flamand (25 jaar lid), Peter Munnix (40 jaar lid), Huub Moonen (40 jaar lid) en dirigent Frans Bemelmans (25 jaar lid van de LBM). Bianca Willems 25 jaar lid van het jeugdorkest. Alle leden werden door de vereniging gefeliciteerd en er werd een dankwoord aan ieder persoonlijk uitgesproken door de voorzitter.

Alle leden van Amicitia ontvingen in het kader van het jubileum een gouden herinneringsspeld in de vorm van het logo van de vereniging inclusief oprichtingsjaar.

De LBM (Limburgse Bond van Muziekgezelschappen) en de LBT (Limburgse Bond van Tamboerkorpsen) waren aanwezig om de vereniging en de jubilarissen te feliciteren. De vereniging ontving van de LBM de zilveren verenigingslegpenning. Tevens ontvingen alle leden van Amicitia van de LBM een bondsspeldje. Alle jubilarissen ontvingen van de bonden hun jubileums-insigne.

Oorkonde

 

Tijdens de receptie waren ook Burgemeester en Wethouders aanwezig. Burgemeester Akkermans feliciteerde de vereniging op een ludieke manier. Collega muziekverenigingen uit de omgeving (Mheer en Bemelen) waren met een bestuursafvaardigingen aanwezig. Natuurlijk waren ook de verenigingen van ons dorp present en ook deze feliciteerden de vereniging en de jubilarissen. Er waren natuurlijk ook vele Banholtenaren en inwoners van Terhorst aanwezig tijdens de receptie.

Ook ons steuncomité vierde voor de 30e keer de Hei-op feesten. Deze feesten hebben zich in deze 30 jaar ontwikkeld tot het feest van het Heuvelland.

Steuncomite

Ons steuncomité (in de groene T-shirts) bestaat uit: Bestuur Nicky Tossings (voorzitter),

John Gerekens (secretaris), Guido Lardinois (penningmeester) en Leden Fernand Tielens, Frank Custers, Jef van den Houdt, Joep Braam, Ludi Hambeukers, Pierre Roijen, Raymond Bastings, Raymond Flamand, Thijs Munnix, Tom Reumers. Hierbij moeten Alini Krauth en Marly RIMG_1376-minoijen zeker ook worden vernoemd.

 

Ons steuncomité tezamen met een aantal medewerkers van de Rabobank zorgde voor de bemensing van het buffet.

IMG_1402-min

 

 

 

 

 

 

 

Feest middag

 

Na afloop van de receptie was er een supergezellig feest met muzikale ondersteuning van Funky ‘D. Een zeer geslaagd feest dat voor sommige leden en partners pas in de zeer late uurtjes werd beëindigd.

IMG_1379-min

 

Hartelijk dank aan:

Organisatie: Ludi, Ben, Pierre en Horrie, Steuncomite

Directie, beschermvrouw en (ere)leden van Amicitia

Leden, directie en bestuur van Zangkoor Avanti

Alle verenigingen uit Banholt en Terhorst, BMR

Inwoners van Banholt en Terhorst en alle overige aanwezigen

Familie Van den Houdt

B&W van Gemeente Eijsden-Margraten

Talent, Rabobank, Rob Frijns Welsden en alle overige sponsoren

 

Onderstaand zijn meer foto’s te zien van dit geslaagd feest.