Sponsoring

In het laatste kwartaal werd de vereniging wederom financieel ondersteund. We willen alle sponsoren, donateurs en andere begunstigers van onze vereniging van harte bedanken voor het steunen van onze vereniging. Zonder uw steun kunnen we niet.

Afgelopen kwartaal heeft de vereniging donaties mogen ontvangen van:

Het Coöperatiefonds van de Rabobank:  €10.000 als bijdrage in de verbouwing.

Ook het VSBfonds heeft een substantiële bijdrage toegezegd voor de verbouwing.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’

Daarnaast mag de donatie van Tonny en Math Roijen voor een nieuwe kast voor onze drapeaus niet onvermeld blijven.

Lees meer over de sponsoring verder op onze website of in de Amicitia Nieuwsflits https://www.amicitiabanholt.nl/amicitia-nieuwsflits/

Uitslag Loterij-aktie 2019

WINNENDE LOTNUMMERS:

1e prijs lotnummer 1703

2e prijs lotnummer 2299

3e prijs lotnummer 2330

4e prijs lotnummer 0074

5e prijs lotnummer 2404

6e prijs lotnummer 2423

 

Prijzen kunnen afgehaald worden bij:

Guido Lardinois,

Mheerderweg 30, Banholt

043-4571210 / 06-42223037