Op 20 oktober 2019 om 21.30 uur werd de uitslag bekend gemaakt van het optreden van onze harmonie tijdens het bondsconcours te Roermond. Een totaal score van gemiddeld 87,08 punten werd door de jury toegekend voor de beoordeelde werken. Een dikke eerste prijs met promotie. Loon naar werken voor Frans Bemelmans en zijn muzikanten.


_MG_0408

Amicitia opende haar concoursprogramma met de symfonische pasodoble Las Arenas, welke als inspeelwerk gold. Het werd een uitstekend visitekaartje van het daaropvolgende officiële concoursprogramma. Na deze pasodoble werden de twee beoordelingswerken verklankt, te weten English Folk Song Suite van Vaughan Williams en Wilten Festival Overture van de componist Philip Sparke. Met een score van 88 punten voor eerstgenoemd werk en 86,17 punten voor de compositie van Philip Sparke werd de promotiegrens (85 punten) ruimschoots overschreden en behaalde het orkest dus niet alleen een eerste prijs met 87,08 punten, maar keert men door de behaalde promotie ook weer snel  terug naar de 2e divisie. Naast de mooie kritieken in de officiële  juryrapporten was het bijzonder aangenaam om te constateren dat het radiopanel van L1, bestaande uit de gerenommeerde dirigenten Frenk Rouschop en Fried Dobbelstein, vol lof was over de Banholter harmonie tijdens de rechtstreekse uitzending op L1 radio.

IMG_0534

Een reden voor een groot feest dat meteen na de bekendmaking van de uitslag begon. Tijdens de terugreis vanuit Roermond naar Tebannet werd de gehele reis muziek gemaakt en gezongen. Aangekomen in de harmoniezaal werd Frans getracteerd op een ontbijt met beschuitje met Mandy, prachtig aangekondigd door Noortje. Iedereen werd volop voorzien van een ‘natje’ en alle leden ontvingen een roos. Esther de echtgenote van Frans ontving een grote bos bloemen als dank voor het gemis van Frans tijdens de repetities. Daarna werd gezongen, gespeeld (Ruud vierde zijn 18e verjaardag op 21 oktober), gedanst, gedronken en feestgevierd tot in de vroege uurtjes (de redactie is niet op de hoogte tot hoe laat dit heeft geduurd!).

IMG_0526

Op maandag 21 oktober vond een feestavond plaats met een receptie met een informeel karakter. Naast een mooie serenade van het eigen klaroenkorps waren er diverse toespraken van o.a. de harmonievoorzitter, de beschermvrouwe, het steuncomité van de harmonie,  de burgemeester van Eijsden-Margraten, bestuurders van zusterverenigingen en diverse verenigingen uit Banholt en Terhorst. Ook sprak Roger Flamand namens het klaroenkorps en Marc Houben vanuit het eigen harmonieorkest. Geroemd werd daarbij meermaals  de jeugdigheid van het orkest en het feit dat deze in 1893 als eenvoudige dorpsharmonie opgerichte vereniging anno 2019 zowel op het concertpodium, alsook bij straatoptredens steeds haar beste beentje voorzet. Het slotwoord was voor dirigent Frans Bemelmans en daarin werden alle inspanningen in de voorbereiding, de saamhorigheid en de ontwikkeling van het orkest genoemd.

IMG_0430
Familie Bendermacher: Frank, Sven, Fleur, Sven en Sonja 

IMG_0435

Het resultaat komt niet uit de lucht vallen en is een weerspiegeling van alle inspanningen die door velen zijn geleverd. Loon naar werken! Dirigent, muzikanten, muziekdocenten, muziekcommissie, bestuur, begeleiding, zaalbeheerders hebben allen in grote of minder grotere mate bijgedragen aan het prachtige resultaat.

 

 

 

IMG_0479

 

Hoe is de deelname en het resultaat tot stand gekomen?

Een concourstraject dat door bestuur en muziekcommissie inclusief dirigent Frans Bemelmans al enkele jaren geleden werd ingezet. Dit na een lange periode zonder deelname aan een bondsconcours. De vele jeugdige leden en leden die nog geen enkele concourservaring hadden, gaven een basis om na te denken over concoursdeelname en in het voorjaar van 2018 werden de plannen meer concreet. Vervolgens werd contact opgenomen met de leden om te peilen wat hun mening was ten aanzien van deelname. Het overgrote deel van de leden stond positief ten opzichte hiervan. Op basis hiervan ging de muziekcommissie aan de slag om een programma uit te stippelen om uiteindelijk tot een concoursdeelname te komen.

Er waren vele aspecten waarmee rekening gehouden diende te worden. Welke muziek past bij het korps? Hoe ziet het repetitieschema eruit en hoe past dit weer in de agenda’s? Waar kunnen we gaan testen hoe we ervoor staan? Zo zijn er nog ontzettend vele andere zaken opgelost, geregeld, georganiseerd, overlegd, besloten, etc., etc. De muziekcommissie heeft er een grote kluif aan gehad, maar heeft een en ander wel allemaal ingevuld waarbij het bestuur nadrukkelijk haar steentje heeft bijgedragen.

Ontzettend veel dank aan allen die hebben bijgedragen bij de totstandkoming van dit prachtige resultaat.

IMG_0441

IMG_0449IMG_0519IMG_0429IMG_0536IMG_0512

 

IMG_0515

IMG_0432