Op 11, 12 en 18 mei werden voor de 31e maal de ‘HEI OP FEESTEN’ door ons steuncomité georganiseerd op de landerijen van de familie Van den Houdt. Het programma met ‘The 90’s party op zaterdag 11 mei, de H. Mis, Dorpsbrunch, huldiging van jubilarissen en daarna muzikale invulling door ‘Tiroler ohne Berge op zondag 12 mei gevolgd door ‘De foute party’op zaterdag 18 mei beloofde veel goeds.

Het was een zeer groot succes doordat beide zaterdagen volledig in de voorverkoop uitverkocht waren.

 

Lege zaal

 

 

 

 

Avond programma

 

 

 

 

Een lege hal voor de start van ‘The 90’s party’ en een volledig uitverkochte zaal.

 

 

 

 

 

 

Achter de bonnen

 

 

 

 

 

 

Er moesten natuurlijk ook bonnen worden verkocht. Blijkbaar een momentje van rust!

 

 

 

 

 

Op zondag 12 mei 2019  werd gestart met een H.Mis die werd voorgegaan door Pastoor Rene Graat. De H.Mis werd muzikaal opgeluisterd door Harmonie en Klaroenkorps in samenwerking met gemengd zangkoor Avanti.

H Mis R Graat

 

 

Zangkoor Avanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteen na de H.Mis werden jubilarissen Wiel Schwanen (50 jaar lid) en Joyce Steijns (15 jaar lid) gehuldigd en gefeliciteerd met hun jubileum.

Wiel Schwanen trad al op jonge leeftijd in de sporen van vader Funs en werd lid van onze vereniging. In deze periode is hij altijd trouw geweest aan de klarinet, in eerste instantie jarenlang actief op de besklarinet en na het helaas veel te vroeg overlijden van Jenny Munnix een overgestapt gemaakt naar de basklarinet. Vijftig jaar lid van onze harmonie, jarenlang lid vanuit Tebannet, maar ook na het huwelijk met Monique en de verhuizing naar De Heeg iedere vrijdag trouw naar de repetitie bij goed weer of slecht weer. Ook dochter Sandra werd lid van onze vereniging en speelde jarenlang bij onze vereniging. Wiel heeft in de 50 jaar vele hoogtepunten van de vereniging meegemaakt, maar ook lastige periodes. Steeds weer paraat voor Amicitia.

Joyce Steijns kwam op jonge leeftijd bij onze verenging. Ze heeft na een ontzettend lange periode van afwezigheid van vrouwelijke leden in het klaroenkorps deze diversiteit teruggebracht waarmee iedereen ontzettend blij is en verder is nagevolgd door meerdere leden van het vrouwelijk geslacht bij het klaroenkorps. Ze speelt klaroen en is een zekerheid met aanwezigheid tijdens repetities en optredens. Ze helpt met de opleiding van jeugdleden bij het klaroenkorps. Toen Michel Flamand in 2010 overleed bracht dit niet alleen een ontzettend groot gat in de familiaire kring, maar ook binnen onze vereniging. Michel had een prachtige traditie om bij een verjaardag van een lid van het klaroenkorps altijd een mooie rijm op deze persoon voor te dragen, Joyce heeft dit prachtig overgenomen.

Jubilarissen ontzettend gefeliciteerd.

Nadat de dorpsbrunch was genuttigd werd het middagprogramma voortgezet door ‘Tiroler ohne Berge

Tiroler ohne berge

 

Het steuncomité is en wordt steeds meer geconfronteerd met (wettelijke) regels en voorschriften. Ook dit jaar waren wederom de touwtjes strakker aangetrokken met maatregelen. De toezichthouder van de gemeente was de eerste avond vanaf ca.  21.00 uur tot 04.00 uur aanwezig om met eigen ogen te bezien op welke wijze werd voldaan aan de voorschriften. Er werden complimenten aan de organisatie uitgedeeld voor het professioneel organiseren van dit grote feest.

Voorzitter Nicky Tossings van ons steuncomité in een mailbericht aan de medewerkers van de Hei-op feesten:

Zoals de vrijwilligers van afgelopen zaterdag tijdens de briefing gehoord hebben, heeft gedurende de hele zaterdag-avond een audit plaatsgevonden door de gemeente Eijsden-Margraten. Hiervan hebben wij vandaag het rapport ontvangen, waarbij hij zeer complimenteus is richting ons als organisatie en richting alle vrijwilligers hoe alert gereageerd wordt! Hij stelt zelfs dat wij het perfect voor elkaar hebben, wat volgens hem helaas niet overal zo is. Kleine aandachtspunten die hij ons nog meegaf is om continue op het binnen roken te blijven letten, goed te letten op het verstrekken van polsbandjes …….  Ik denk dat dit rapport en de evaluatie met hen die nog moet komen een goed beeld en een goed resultaat voor ons betekent,zeker met het oog op de toekomst waarbij er alleen maar meer regels zullen komen. Wij kunnen wel alles goed bedenken en op papier zetten richting de gemeente, echter de uitvoering is nog vele malen belangrijker om een succesvol feest te organiseren en daarvoor kunnen wij jullie alleen maar bedanken!

Instructie personeel

Een voorbeeld, om 20.30 uur een instructie en toelichting over het wel en wee (de do’s en don’ts) voor alle medewerkers.

 

 

 

 

Hartelijk dank aan:

Alle leden van ons steuncomité inclusief Alini Krauth en Marly Roijen

Alle hulp tijdens de opbouw en organisatie van de Hei-op feesten

Directie, beschermvrouw en (ere)leden van Amicitia

Leden, directie en bestuur van Zangkoor Avanti

Inwoners van Banholt en Terhorst en alle overige aanwezigen

Familie Van den Houdt

Alle sponsoren van de Hei-op feesten

B&W van Gemeente Eijsden-Margraten