Bovenstaand spreekwoord geldt normaal bij wisseling van de wacht in koningshuizen bij overlijden. Gelukkig is dit laatste zeker niet het geval, maar er is wel sprake van een ‘tambourmaître-machtsovername’, waarbij ook hier sprak is van familiale banden.

John Munnix heeft op 29 augustus als tambour-maître afscheid genomen van Amicitia. Met pijn in ons hart, maar ook met ontzettend veel dankbaarheid nemen we na meer dan 36 jaar afscheid van John, meer dan 50 jaar lid van onze vereniging! Met de juiste instelling, gepaste bravoure en trots ging hij voorop bij Amicitia. Talloze persoonlijke prijzen haalde John als tambour-maître en onder zijn leiding vierde het klaroenkorps vele successen, met als hoogtepunt het WMC van 2017. Maar ook tijdens ontelbaar veel andere optredens, in én buiten Banholt, al dan niet met het volledige korps van Amicitia, ging John fier voorop. John was én is Amicitia!

Roger Munnix heeft het stokje / de mace van John overgenomen. Met trots behaalde hij het certificaat voor de basisopleiding Tambour-Maître bij de BBM, met als gemiddeld cijfer een acht! Proficiat!

We hebben dit jaar ook afscheid genomen van Martin Roijen. Martin, nestor van het klaroenkorps, meer dan 50 jaar lid van Amicitia. Martin, al meer dan 40 jaar woonachtig in Sibbe, is het klaroenkorps altijd trouw gebleven. Iedere maandagavond aanwezig bij de repetitie en altijd present bij optredens en uitvoeringen. De kilometers die hij hiervoor heeft gereden zijn duizenden. Maar niet alleen als muzikant was Martin aanwezig. Ook als beheerder van de kas en altijd zorgend dat de muzikanten van het klaroenkorps waren voorzien van een ‘natje’. Bij de verbouwing van de zaal was Martin er ook bij als het ook maar enigszins mogelijk was.  

John en Martin, ontzettend veel dank voor hetgeen jullie voor ‘jullie’ Amicitia hebben gedaan gedurende ruim een halve eeuw! We gaan nog op gepaste wijze van jullie afscheid nemen als dit, gezien corona, weer mogelijk is.