Diep bedroefd, maar dankbaar dat hij zo lang in ons midden was en zoveel voor onze vereniging heeft betekend vernamen wij het bericht van het overlijden van onze oud-voorzitter Piet van den Houdt op 98-jarige leeftijd. Piet was voorzitter van Amicitia van 1958 tot 1970. Een gedenkwaardige bestuurstijd. De harmonie beschikte net over een eigen harmoniezaal (1957) waaraan Piet al zijn steentje had bijgedragen en in 1960 werd het klaroenkorps opgericht. In 1966 werd de harmonie Limburgs Kampioen onder leiding van dirigent Paul Olischlager. Tevens was Piet anno 2023 de enige nog levende mede-oprichter van de muziekfederatie Limburg Zuid-West, waar Amicitia vanaf de oprichting in 1960 deel van uitmaakt. In 2010 ontving hij hiervoor de federatiespeld, welke hij met gepaste trots droeg. Ook na zijn voorzitterschap bleef Piet onze harmonie volgen en steunen en gaf hij zijn liefde voor onze vereniging door aan zijn kinderen en kleinkinderen, die, ieder op eigen wijze, tot op de dag van vandaag van betekenis zijn voor onze Harmonie. Want wie de naam Van den Houdt noemt denkt niet alleen aan het mooie Loonbedrijf dat Piet heeft opgebouwd, maar vooral ook aan de jaarlijkse Hei-Op-Feesten die plaatsvinden op de terreinen van deze familie. Feesten die voor Amicitia de grote bron van inkomsten vormen en die al sinds 1989 Op de Hei mogen worden gevierd. Met dank aan Piet en zijn familie. Jaarlijks ontving Piet het hele korps op kermisdinsdag ‘Op de Hei’, alwaar we de familie een serenade brachten en zij ons trakteerde op een drankje. Piet genoot hier zichtbaar van en over en weer werden woorden van dank uitgesproken. We mochten de oudste inwoner van ons dorp een aubade brengen bij zijn 90e en 95e verjaardag en wat hadden we graag ook zijn eeuwfeest over 1,5 jaar met muzikale klanken opgeluisterd…. Dat heeft niet zo mogen zijn… Een goed hart heeft opgehouden met slaan, de sterke boom die zo lang en rijkelijk bloeide en waarvan we zoveel vruchten plukten is geveld. Piet, dankjewel voor je inzet en steun voor onze vereniging, maar bovenal ook je Amicitia (vriendschap). Wij zullen jou missen als we de Hei op trekken om te feesten of kermis te vieren, maar hopen de door jou toedoen opgebouwde samenwerkingen op de Hei en de verbondenheid met jouw familie tot in lengte van jaren voort te zetten. Rust zacht Piet!

Bestuur, beschermvrouwe, (ere-)dirigenten, (ere-)leden van de Koninklijk Erkende Harmonie en Klaroenkorps Amicitia Banholt wensen de familie van den Houdt heel veel sterkte bij het heengaan van hun geliefde pater familias.