Zoals vanouds, droog maar koud!Sonja en Ronald koud

Het weekend van 14 mei ’16 was het koudste pinksterweekend sinds 50 jaar. Toch mocht het koude weer de pret niet drukken

De Jonkheid van Tebannet en Terhorst had weer alle zaken netjes in orde. Kaptein Paul Waterval blies op zijn toeter en in twee keer was de stoet met zo’n 35 paarden onderweg om de 136e St. Gerlachusden te halen in het bos bij Epen. De zon scheen, maar het was koud.

Den halen 2016 paarden

De getrouwde mannen zorgden ’s avonds dat de St. Gerlachusden weer kaarsrecht naast de kerk recht overeind stond. Koud maar gelukkig droog.

Onze vereniging heeft traditioneel tijdens de broonk en kermis prachtig acte de présence gegeven.

Bijeenkomst bij het parochiehuis waar Esther en Roger nog voor een drankje en versnapering hadden gezorgd.IMG_2873

Een bijna voltallige Harmonie en Klaroenkorps nam deel aan de ‘broonk’ op 15 mei. Om 10.00 uur stipt werd de processie gestart met de processiemars La St.-Hubert (Marche de procession avec clairons et tambours) van Louis Gasia. Harmonie en Klaroenkorps gezamenlijk musicerend onderweg naar Terhorst. Verderop werd de nieuwe gezamenlijke bronkmars ten gehore gebracht, ‘Sancta Maria’ wederom van Louis Gasia. De mars welke we van onze zustervereniging St. Cecilia Mheer onder dankzegging mochten ontvangen.

Verder onderweg afwisselend musicerend door Harmonie en Klaroenkorps met wederom de bekende tempowisselingen.

In Terhorst bij ’t Kapelke (Heiligenhüske) aangekomen werd het Tantum Ergo gezamenlijk met Zangkoor Avanti onder leiding van Marc Houben ten gehore gebracht. Na alle verdere zaken werd de processie vervolgd richting Tebannet naar de Mheerderweg om bij de Fam. Schrijnemakers bij ’t tweede Heiligenhüske te stoppen. Dit jaar was geen water nodig omdat het weer dusdanig koud was dat een warme thee wellicht beter was geweest. Alle plichtplegingen werden gedaan, de weg werd vervolgd via de St. Gerlachusstraat naar ‘oonder in gen durrep’. Ergens onderweg had onze dirigent Frans Bemelmans zijn plekje tussen het bestuur ingenomen. Frans kon er helaas niet vanaf het begin bij zijn omdat hij andere verplichtingen had met de harmonie van Vijlen (beter laat dan nooit!). “Oonder in gen durrep” ook wel “a gen kruuskes”genaamd  werd bij het derde Heiligenhüske gestopt. Nadat zangkoor, harmonie, Meneer Pastoor, de Joonkheid en anderen alle zaken hadden gedaan die moesten worden worden gedaan werd de processie vervolgd naar de Lourdesgrot. Onderweg vielen enkele regendruppels, maar gelukkig zette de regen niet door en boven aan de Dalestraat werd het weer droog. Aan de Lourdesgrot werd ‘Aan u O Koning der Eeuwen’ gespeeld en gezongen waarna onze vereniging voorop ging naar de kerk waar de ‘broonk’ werd afgesloten.

Alle leden van de vereniging werden op een consumptie getrakteerd door harmoniebestuur én door Café  d’r Boemeler, waarvoor hartelijk dank.

Het bestuur ging traditioneel inclusief dirigent en ere-leden voor een kleine afdronk naar de pastorie waar Meneer Pastoor René Graat trakteerde. Het duurde voor veel leden nog lang voordat de dorst geheel was gelest.

Voor een korte film van de bronk van Jef Troisfontaine, klik op deze link: https://youtu.be/fxcyuyW6kxk

 

Op Maandag speelde de harmonie om 10.45 uur enkele marsen voor de H. Mis. Een goede opkomst zorgde voor goede muziek, na de mis werden wederom (traditioneel) marsen gespeeld en de cafés bezocht. Vanaf 13.30 uur was het orkest The Hippies (wie kent ze niet!) present en zorgde voor muziek. Koud en droog maar wel gezellig, het duurde tot in de late uurtjes voordat de dorst was gelest.Kermis maandag

Op dinsdag startte het programma voor onze vereniging om 18.00 uur bij Café d’r Boelemer. Na het (traditioneel) Limburgs kwartiertje werd gestart met de rondgang door Tebannet. Met Jonkheid, kinderen, volgers in Reij naar ‘der Berrig’ waar bij Harrie en Mien Bendermacher een consumptie werd genoten. Na een kort dankwoord door de voorzitter werd de weg vervolgd naar ‘de Hei’. Stoppen bij de Fam. van den Houdt, een consumptie nuttigen en aansluitend een dankwoord door de voorzitter. Hierin werden ook de Hei-op feesten genoemd en het gebruik van de landerijen. Verder werd de nieuwe gezamenlijk mars voor Harmonie en Klaroenkorps opgedragen aan Piet van den Houdt. Er zijn sponsoren gevonden welke deze mars willen financieren onder voorwaarde dat deze mars de naam van Piet/ de familie van Houdt of / de Hei in zich heeft. De mars is geschreven door Michel IMG_2903Smeets en de exacte titel is nog niet bekend.

Verder op weg naar de Pastoor Engelenstraat bij Edmon en Gemma van den Hove. De jeugd komt hier ieder jaar graag omdat er ijs is. Voor de grote kinderen bier en jonge klare! Fris was er ook.

Tot slot via de St. Gerlachusstraat en Pastoor Penderstraat richting Past. Rohsstraat waar we stopten bij lid Fons Bendermacher die tijdens de jaarlijkse lintjesregen onderscheiden is in de Orde van Oranje-Nassau. Eerst werd het Nederlands Volkslied gespeeld, daarna het welbekende ‘Lang zal hij Leven’ en genoten we van een drankje.
FonsBendermacher

Tot slot op weg naar de kerk waar de rondgang werd afgesloten door het spelen van diverse Reij marsen.

Joonkheid voorop, kinderen en anderen mee. Omstreeks 21.30 uur werd de Reij afgesloten en werd de kermis in het café nog een paar laatste uurtjes voortgezet.

 

 

Het bestuur dankt alle leden voor de zeer goede opkomst en presentatie, ‘gruutsch’ is het woord dat hierbij past.