Op zaterdag 16 juli heeft ter afsluiting van het muzikale seizoen en voor het zomerreces het traditionele zomeravondconcert plaatsgevonden. De leden van de harmonie en het klaroenkorps inclusief bestuur waren om 18.30 uur ‘op d’r Cour’ bij de Familie Houbiers en Astrid van d’r Nick. Het steuncomité zorgde voor een perfecte organisatie. Tenten stonden gereed, buffet was geplaatst, drank was aanwezig en de BBQ inclusief worst, hamburgers en andere heerlijke zaken stonden gereed om de aanwezigen te ontvangen.

Pastoor Graat ging voor in de H. Mis die muzikaal werd opgeluisterd door de harmonie. Alle stoelen en banken waren bezet en vele aanwezigen moesten de Mis staand bijwonen.

IMG_3031 (800x800)

Om circa 19.15 uur was de H. Mis afgelopen en de harmonie onder leiding van Frans Bemelmans (eerste concert met Harmonie Amicitia) startte het openluchtconcert. Nadat de H. Mis al prachtig was opgeluisterd, bracht onze harmonie enkele mooie stukken ten gehore. Frans kan trots zijn op zijn eerste optreden en het klonk vertrouwd en goed. Het veeltallig aanwezige publiek bedankte het Harmonieorkest en haar nieuwe dirigent met een welgemeend applaus.

De leden van de harmonie bleven op hun plekken zitten en het klaroenkorps nam achter hen plaats. De nieuwe gezamenlijke mars geschreven door Michel Smeets werd ten gehore gebracht. Deze mars is getiteld:

Les Collines des Limbourg

(marche pour harmonie avec tambours et clairons)

Hommage aan Piet van den Houdt sr., oud/voorzitter van Kon.Erk.Harmonie Amicitia Banholt

Deze mars werd door enkele sponsoren geschonken onder de voorwaarde dat de mars werd opgedragen aan Piet van den Houdt.

 

 

IMG_3041 (800x450)

Daarna speelde het klaroenkorps onder leiding van instructeur Michel Smeets enkele marsen. Ook dit optreden klonk vertrouwd en was een beknopte opluistering van de successen van de afgelopen periode.

Na het optreden van het klaroenkorps gingen omstreeks 20.15 uur de dansmarietjes aan de slag. De grote en de kleine groep verzorgden een tweetal optredens op de voor hen speciaal aangelegde vloer. Een prachtig optreden van deze groepen werden door het publiek enthousiast begroet en met applaus beloond.

Omstreeks 20.30 uur beëindigde Jeugdorkest Mherimba onder leiding van Marc Houben het concert. Zoals gewend van het jeugdorkest een afwisselend en zeer goed optreden. Ook dit optreden werd beloond met een daverend applaus door het aanwezige publiek. In dit publiek was ook onze ere-dirigent Leon Simons aanwezig.

IMG_3034 (600x800)

 

Na afloop van het concert werd er nog lange tijd nagepraat, gegeten en natuurlijk ook gedronken. Een prachtige warme zomeravond zorgde er mede voor dat tot in de kleine uurtjes werd gefeest.

 

 

Hartelijk dank:

Alle medewerkers en leden van ons steuncomité;

Pastoor Graat, kerkbestuur en misdienaars;

Bestuur en leden van Dansgroep Banholt;

Leden van Harmonie en Klaroenkorps, dirigent Frans Bemelmans en instructeur Michel Smeets;

Leden van jeugdorkest Mherimba, dirigent Mark Houben en de begeleidingscommissie;

Het vele publiek aanwezig en

Last but not at least Fam Houbiers en Astrid Ronckers

Het bestuur van Amicitia Banholt