Op zaterdag 8 juli 2017 heeft ter afsluiting van het muzikale seizoen en voor het zomerreces het traditionele zomeravondfeest plaatsgevonden. De leden van de harmonie en het klaroenkorps inclusief bestuur waren om 18.30 uur ‘op d’r Cour’ bij de Familie Houbiers en Astrid. Het steuncomité zorgde wederom voor een perfecte organisatie. Tenten stonden gereed, buffet was geplaatst, drank was aanwezig en de BBQ inclusief worst, hamburgers en andere heerlijke zaken stonden gereed om de aanwezigen te ontvangen.

 

Pastoor Graat ging ook dit jaar weer voor in de H. Mis die muzikaal werd opgeluisterd door onze harmonie. Alle stoelen en banken waren bezet en vele aanwezigen mIMG_5139oesten de H.Mis staand bijwonen. Om circa 19.15 uur was de H. Mis afgelopen.

Daarna namen de leden van jeugdorkest Mherimba plaats bij het harmonieorkest en onder leiding van Marc Houben werden er door harmonie en Mherimba  enkele mooie stukken uitgevoerd. Zo kon worden geluisterd naar onder andere Clarinet Cocktail en God Save the Queen. Het publiek was enthousiast en het optreden werd afgesloten met een mooie pasodoble Consuelo Ciscar. Tijdens het concert was ook een inleen-bekkenist aanwezig (zie foto links). Moet nog veel oefenen!!IMG_5148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna speelde de harmonie onder leiding van Frans Bemelmans nog enkele leuke stukken waaronder Böhmischer Galopp, 76 Trombones, Strike up the band en What a wonderful world. Het publiek bedankte de harmonie en dirigent met een hartelijk applaus.IMG_5152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna nam het klaroenkorps het stokje over en werd in de Dalestraat opgesteld in startopstelling voor het optreden van het WMC. Opmars, daarna de stukken die tijdens het WMC IMG_5156worden gejureerd en tot slot afsluiting met de afmars voor het WMC. Een zeer verdienstelijk optreden werd afgesloten en een aanmoediging voor het WMC optreden in vorm van een groot applaus.

Na het optreden van het klaroenkorps werd er nog lange tijd nagepraat, gegeten en natuurlijk ook gedronken. Een prachtige warme zomeravond zorgde er mede voor dat tot in de kleine uurtjes werd gefeest.

Hartelijk dank:

Alle medewerkers en leden van ons steuncomité;

Geluidsinstallaties Fernand Tielens;

Pastoor Graat, kerkbestuur en misdienaars;

Leden van Harmonie en Klaroenkorps, dirigent Frans Bemelmans,instructeur Michel Smeets, leden van jeugdorkest Mherimba, dirigent Mark Houben en de begeleidingscommissie;

Het vele publiek aanwezig en

Last but not at least Fam Houbiers en Astrid Ronckers

Het bestuur van Amicitia Banholt

IMG_5154