Voorjaarsconcert Kon. Erk. Harmonie Amicitia Banholt: “Speciali Amicitia”

Op zondag 12 april werd om 19.00u in harmoniezaal “Amicitia” in Banholt een zeer bijzonder voorjaarsconcert georganiseerd. Onder de titel “Speciali Amicitia” huldigde de Koninklijk Erkende Harmonie Amicitia Banholt tijdens dit concert muzikant Jacques Bendermacher vanwege 70 jaar non-stop lidmaatschap als actief muzikant. Een jubileum dat nog nooit werd gehaald door een muzikaal actief Amicitia-lid en dat ook in de hele muzikale provincie Limburg maar zeer zelden voorkomt. We mogen dus met recht spreken van een ‘Speciali Amicitia’, Latijns voor een ‘bijzondere vriendschap’. Met dit concert heeft harmonie Amicitia Jacques Bendermacher voor 70 jaar trouwe Jac Bendermacher 4dienst geëerd. Naast het zijn van een gedreven en bekwame klarinettist vervulde Jacques in die 70-jaren vele jaren de rol van concertmeester en onderdirigent bij Amicitia en was hij medeoprichter en muzikaal leider van de Boemelkapel Banholt. Het concert “Speciali Amicitia” was voor Jacques het slotakkoord van zijn actieve muzikale loopbaan bij Amicitia en hij heeft die avond voor het laatst zijn plek in het klarinetregister van de Banholter harmonie ingenomen.

 

Een afgeladen harmoniezaal in aanwezigheid van , Pastoor Rene Graat, Beschermvrouw Fien Opreij-Bendermacher, LBM bestuurslid dhr. Mijs, ere-leden, oud (bestuurs)leden en vele vele belangstellenden. Behoudens onze themaconcerten is het al heel lang niet zo druk bij een concert geweest.

Voorj concert 2015 1

 

Koninklijk Walram’s Genootschap uit Valkenburg bracht een prachtig concert ten gehore onder de enthousiaste leiding van dirigent Jos Paffen. Het programma van deze harmonie bestond uit de werken Amparito Roca (paso doble), Elisabeth The Musical, Mambo No. 5, El Camino Real en Highland Cathedral. Hartelijk dank.

 

Vervolgens werd het concertpodium betreden door de muzikanten van onze eigen Kon. Erk. Harmonie Amicitia o.l.v. dirigent Loek Paulissen. Wederom een prachtig concert dat vele toehoorders tot op het puntje van hun stoel bracht.

Voorj concert 2015 2

Ons harmonieorkest bracht de werken Terpsichore- Of Skies, Rivers, Lakes and Mountains – Nino Rota filmmusic – Les Miserables en Land of Make believe ten gehore.

 

Vervolgens kwam er een toegift die bij vele toehoorders voor altijd in het geheugen zal zijn gegrift.

Voor een fles wijn (voor Loek) werd de mars Werkstaking der muzikanten ten gehore gebracht.

 

Een jubileum om nooit te vergeten

 

Het slotaccoord tijdens het voorjaarsconcert was voor de jubilaris van Amicitia Jacques Bendermacher. Burgemeester Dieudonné Akkermans sprak de jubilaris toe:

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek! Het doet mij deugd en ik ben er trots op om aan iemand die zo betrokken is bij de muziek en de leefgemeenschap van Banholt deze bijzondere onderscheiding te mogen uitreiken. Een opmerkelijke muzikant die als een soort vaderfiguur zich altijd ontfermd heeft over de klarinettengroep. Een verbinder tussen jong en oud!’ Jac Bendermacher 2

Vervolgens mocht Jacques de gemeentelijke Legpenning van verdienste in ontvangst nemen wegens 70 jarig actief muzikaal lidmaatschap van onze harmonie. De legpenning wordt toegekend als blijk van waardering aan ingezetenen van de gemeente, aan in de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen en instellingen, die een bijzondere prestatie hebben verricht. Als bewijs van de toekenning van de Legpenning van verdienste ontvangt de onderscheidene een gewaarmerkt uittreksel uit het register van gemeentelijke onderscheidingen (= Gulden Boek).

Jacques werd verzocht om voor de bühne in bijzijn van Lotte en Sanne plaats te nemen. Vervolgens kwam het klaroenkorps naar voren en werd door de hele vereniging een muzikale hulde gebracht.Jac Bendermacher 3

De voorzitter sprak lovende woorden, sprak erkenning uit namens alle leden en de gehele gemeenschap van Tebannet en Terhoorsch, alle hulde aan de jubilaris.

‘70 jaar spelend lid van uw / onze harmonie, een mijlpaal die niemand binnen onze vereniging ooit heeft bereikt! Om dit te kunnen zijn nadrukkelijk interesse, grote hobby, fanatiek zijn, betrokkenheid, doorzettingsvermogen en nog vele andere aspecten benodigd. Al dit gene is op Jacques van toepassing, altijd op repetitie aanwezig (of er moet een vakantiereisje tussendoor komen), erbij zijn, geïnteresseerd zijn, een voorbeeld voor ons allemaal.’

Tevens werd afscheid van Jacques genomen als actief muzikant[1]. Een afscheid dat we allen kunnen begrijpen, maar in ons hart niet willen.

De LBM werd vertegenwoordigd door dhr. Nijs, wederom werden lovende woorden uitgesproken naar de jubilaris maar ook naar onze harmonie die uit vele jeugdige leden bestaat.

Vervolgens kwam de familie Bendermacher in de vorm van Mevr. Fien Opreij-Bendermacher. Prachtige woorden werden uitgesproken en de familie heeft de klarinet van Jacques van de vereniging gekocht en cadeau gedaan aan Jacques. Het instrument hoort bij Jacques[2]. Prachtig toch!

Het steuncomJac Bendermacher 5ite sprak via Ludi Hambeukers de jubilaris toe. Wederom een ode en mooie woorden en in aanwezigheid van Wiel Roijen, dat doet wel goed. Willem zet hem op.

[1] maar dit weten we niet zeker

[2] Kan hij thuis oefenen, als we iemand nodig hebben weten we waar we moeten zijn.

 

 

 

Het slotaccoord werd door de collega muzikanten van onze harmonie gegeven. Marc en Mandy hadden een en ander voorbereid. Een prachtige en toepasselijke toespraak door Marc waar alle finesses werden besproken. De redactie kan het niet allemaal meer in herinnering oproepen:

Nestor, padre familias Jacques, vader Jacob, Frère Jacques, d’r zeet eene van oos en d’r bliet eene vah oos, rust reinheid en regelmaat, een voorbeeld, de hoeksteen van ons harmonieorkest, de hoeksteen van Amicitia, van de vereniging, een begrip in Tebannet en tot slot bij de Boemelkapel: “Jacques: unne” werd door de hele zaal beantwoord met ‘buutemarsch’.

Een prachtige fotocollage werd aan Jacques overhandigd namens alle leden, daarna waren er de felicitaties van de vele aanwezigen voor de jubilaris.

Jac Bendermacher 6

We zullen het nooit vergeten en Jacques ook niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *